Szczegóły

Tytuł artykułu

Jan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy (rec. Marian Gorynia)

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 5

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×