Details

Title

O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa (refleksje nad książką J.S. Zegara Współczesne wyzwania rolnictwa)

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×