Szczegóły

Tytuł artykułu

O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa (refleksje nad książką J.S. Zegara Współczesne wyzwania rolnictwa)

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205

×