Szczegóły

Tytuł artykułu

Inflacja w modelu z endogenicznączęstotliwością aktualizacji cen

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×