Details

Title

Grupy Polaków o niskich i wysokich zasobach kapitałuspołecznego i ich charakterystyki

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Miscellanea

Identifier

ISSN 0013-3205
×