Szczegóły

Tytuł artykułu

Grupy Polaków o niskich i wysokich zasobach kapitałuspołecznego i ich charakterystyki

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Miscellanea

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×