Szczegóły

Tytuł artykułu

New Look at the Process of Reclamation of Moulding Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0075-0

×