Szczegóły

Tytuł artykułu

New Look at the Process of Reclamation of Moulding Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Innovative Foundry Materials and Technologies ; Moulding sand ; Reclaim ; Ester hardener

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0075-0

×