Szczegóły

Tytuł artykułu

Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×