Details

Title

Adam Szeworski (1917–2014)

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 3

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0013-3205
×