Szczegóły

Tytuł artykułu

Adam Szeworski (1917–2014)

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 3

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×