Details

Title

Interes publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0013-3205
×