Szczegóły

Tytuł artykułu

Interes publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Artykuły

Identyfikator

ISSN 0013-3205

×