Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Water Glass Modification on Its Viscosity and Wettability of Quartz Grains

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×