Details

Title

<i>Miejsce towaroznastwa w naukach ekonomicznych</i> – głos polemiczny do artykumłu M. Goryni i T. Kowalskiego <i>Nauki ekonomiczne i ichklasyfikacja a wyznania współczesnej gospodarki</i> („Ekonomista” 2013, nr 4)

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×