Szczegóły

Tytuł artykułu

Microwave Absorption by Used Moulding and Core Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Recycling ; Standing wave ratio ; Microwaves ; Moulding materials

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0087-9

×