Szczegóły

Tytuł artykułu

Nicholas B A R R, Peter D I A M O N D, Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnikhref=

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0013-3205

×