Details

Title

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 5

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0013-3205
×