Szczegóły

Tytuł artykułu

Karolina P A W L A K, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczegokrajów Unii Europejskiej

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×