Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of Metallurgical Quality of Master Heat IN-713C Nickel Alloy Ingots

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

ATD thermal analysis ; Nickel superalloys ; Master heat ingot ; solidification ; non-metallic inclusions

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0099-5

×