Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Sintering Temperature on Microstructure and Properties of Al – SiC Composites / Wpływ Temperatury Spiekania Na Mikrostrukture I Własnosci Kompozytów Al – SiC

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0148-7

×