Details

Title

Prawda o przyszłości i pojęcie obliczeń

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2013

Volume

Tom 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×