Szczegóły

Tytuł artykułu

Problem poznania w Krytyce czystego rozumu Kanta jako teoretyczna propozycja dla współczesnych dyskusji nad poznaniem

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2013

Wolumin

Tom 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×