Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Modeling of Melting Process of Thin Metal Films Subjected to the Short Laser Pulse

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0115-9

×