Szczegóły

Tytuł artykułu

Definition of Alloy Substitute Thermal Capacity Using the Simple Macrosegregation Models

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0117-7

×