Szczegóły

Tytuł artykułu

Modele teoretyczne

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2015

Wolumin

Tom 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×