Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis and Assessment of Measurements Results of Electric Power Demand in a Model Vacuum-assisted Moulding Installation

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0121-y

×