Szczegóły

Tytuł artykułu

Zabytkowa Bóżnica Murowana W Bydgoszczy-Fordonie W Świetle Najnowszych Badań

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×