Details

Title

Trzy modele nieciągłego procesu historii nauk – Bachelard, Canguilhem, Foucault

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2015

Volume

Tom 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×