Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of Two-Stage Solidification: Part I Model Development

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Cellular automata ; solidification ; Microstructure modeling ; Dendritic structure ; Eutectic structure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0124-8

×