Szczegóły

Tytuł artykułu

An Sem/Ebsd Study of Shear Bands Formation in Al-0.23%wt.Zr Alloy Deformed in Plane Strain Compression / Krystalograficzne Aspekty Formowania Sie Pasm Scinania W Stopie Al-0.23%Wag.Zr Odkształcanym W Próbie Nieswobodnego Sciskania

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0165-6

×