Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Vibrations During Crystallization on Mechanical Properties and Porosity of EN AC-AlSi17 Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Fundamentals of foundry processes ; Crystallization ; Structural constituent ; Porosity ; ATD

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0001

×