Details

Title

Zagadnienia oceny i certyfi kacji obiektów architektury zrównoważonej

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2011

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×