Details

Title

Nieintuicyjna czy niekonsekwentna teoria intencjonalności? Spór między Dennettem i Searlem

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2016

Volume

Tom 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×