Szczegóły

Tytuł artykułu

Nonlinear Trend Analysis of Mill Fan System Vibrations for Predictive Maintenance and Diagnostics

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2012

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

DOI

10.2478/v10177-012-0048-9

×