Szczegóły

Tytuł artykułu

Electrodeposition of Catalytically Active Ni-Mo Alloys<br>Elektroosadzanie Aktywnych Katalitycznie Stopów Ni-Mo

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×