Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the Cathodic Pulse on the Formation and Morphology of Oxide Coatings on Aluminium Produced by Plasma Electrolytic Oxidation / Wpływ Impulsu Katodowego Na Tworzenie I Morfologie Warstw Tlenkowych Na Aluminium Otrzymywanych Na Drodze Plazmowego Utleniania Elektrolitycznego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0180-7

×