Details

Title

Wokół kategorialnych powiązań teorii postaci z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2016

Volume

Tom 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×