Szczegóły

Tytuł artykułu

Synthesis of Macro Petri Nets into FPGA with Distributed Memories

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2012

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.2478/v10177-012-0055-x

×