Szczegóły

Tytuł artykułu

Gestalt i rozwój nauki. Kuhna model zmiany naukowej w świetle teorii Gestalt

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×