Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructural Characterization of Cast Magnesium Matrix Composites by Raman Microscopy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Magnesium matrix composites ; SiC ; Mg2Si ; Raman spectroscopy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0018

×