Szczegóły

Tytuł artykułu

Enhanced Bioactivity of Calcium Phosphate Coatings Obtained by a Direct Electrodeposition from Hanks’ Solution on Ti Surface<br>Zwiekszona Bioaktywnosc Powłok Fosforanowo-Wapniowych Otrzymanych Metoda Bezposredniego Elektroosadzania Na Powierzchni Ti Z Roztworu Hanka

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×