Szczegóły

Tytuł artykułu

New Type of Photoactive Materials Based on TiO2 Modified by Anthraquinone Derivatives<br>Nowe Fotoaktywne Materiały W Oparciu O TiO2 Modyfikowany Pochodnymi Antrachinonu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×