Szczegóły

Tytuł artykułu

Composite La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3/Ag Cathode For SoFCs With Ce0.8Sm0.2O1.9 Electrolyte / Kompozytowa Katoda La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3/Ag Do Stało-Tlenkowych Ogniw Paliwowych Z Elektrolitem Ce0.8Sm0.2O1.9

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0185-2

×