Szczegóły

Tytuł artykułu

Composite Zones Produced in Situ in the Ni3Al Phase

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Composite layer ; Ni3Al ; Cast intermetallic ; in situ ; Synthesis TiC carbides

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0021

×