Szczegóły

Tytuł artykułu

Virtual Factory as a Method of Foundry Design and Production Management

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Application of Information Technology to the Foundry Industry ; Automation and Robotics in Foundry ; Virtual Factory Design

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0022

×