Szczegóły

Tytuł artykułu

Joint Channel and Carrier Estimation Using Extended Kalman Filter

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×