Szczegóły

Tytuł artykułu

Obstacle Avoidance Procedure and Lee Algorithm Based Path Replanner for Autonomous Mobile Platforms

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.2478/eletel-2013-0010

×