Szczegóły

Tytuł artykułu

Structure and Mechanical Properties of Al-Li Alloys as Cast

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Al-Li alloys ; Aerospace industry ; precipitation hardening

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0027

×