Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne koncepcje rozwoju miasta

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×