Szczegóły

Tytuł artykułu

Amorphous - Nanocrystalline Melt Spun Al-Si-Ni Based Alloys Modified with Cu and Zr

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2013-0010

×